UTH

UTH rapporter er et redskab vi anvender i lægehuset i kvalitetsudviklingøjemed. Alle alvorlige, men også mere banale hændelser indrapporteres og gennemgås på næstkommende mandagsmøde. Dette giver et godt overblik over hvorledes klinikken har udviklet sig over tid og hjælper til med at opdage og forebygge kommende trusler. Ved gennemgang af alle rapporter fra 2015 til oktober 2021 fremgik det at samtlige var egnnemgået ved det efterfølgende mandagsmøde.