UDREDNING OG BEHANDLING AF SVIMMELHED

Ved journalaudit blev det undersøgt om Centralens øre-, næse- og halsafdelings behandling og udredning af patienter med svimmelhed fulgte de nationale retningslinjer. Det drejede sig om 10 førstegangsbesøg ved selvhenvendelse eller henvist af almen praktiserende læge. Samtlige patienter der indgår er undesøgt for svimmelhed i januar og februar 2021.

For samtlige patienter fandt vi at der var taget stilling til viderebehandling og/eller udredning ved første besøg og at vi fulgte de nationale retningslinjer

Som bifund fandt vi at årsagen til to patienters svimmelhed var BPPV dvs øresten. De to patienter blev behandlet og helbredt ved førstebesøget