BEHANDLINGSOPTIMERING AF AMD

Det er et ønske at patienten med våd AMD indenfor 2 uger efter diagnosen er stillet får den første våd-amd-hæmmende injektion i det pågældende øje.

Bland patienter med våd AMD er der en gruppe hvor der er tvivl om det drejer sig om en behandlingskrævende makulopati. En stor del af patienterne er ældre og dårligt

gående og har konkurrerende sygdomme. Derfor er det rimeligt at denne kategori af patienter kun henvises

hvis det er stor chance for at den pågældende patient skal behandles.

 

Korrespondencen forgik på den måde at med e-mail fremsendes OCT-filmsekvens optaget ved undersøgelsen til nethinde-afsnittet på hospitalet. Herefter kom svaret om patienten skulle behandles, vurderes eller ikke.

 

Siden januar 2020 til september 2021 drejedet det sig om 28 patienter. Vedrørende tre patienter fik vi ikke svar fra hospitalet. Gennemsnitssvartid var 3.7 dage. Ud af de tre manglende svar behøvede en patient behandling, patienten blev henvist på et senere tidspunkt uden synstab til følge.

 

Resultatet af denne opgørelse er at der forsættes med denne korrespondence da den er bekvem for den enkelte patient, men der anvendes nu ekstra tabel for at sikre at svartiden ikke overskrider en uge.