PERSONALE

Udover speciallægerne beskæftiger Centralen tre fastansatte sygeplejersker der er uundværlige i den daglige drift og Centralens ansigt udadtil. Sygeplejerskerne er dem du først møder ved dine kontakter til klinikken.

Sygeplejerskerne står for tidsbestilling, vejledning pr. telefon samt forbereder patienter til konsultation og operation. Medarbejderne har desuden egne patienter.

  • Gülden er Sygeplejerske 
  • Tine er Sygeplejerske
  • Rikke er Sygeplejerske

Udover den faste stab har Centralen tilknyttet specialuddannet personale såsom anæstesiolog på konsulentbasis.