SPØRGEUNDERSØGELSER

Lægehuset fokuserer på patienttilfredshed. Det gælder tilfredshed med læger og sygeplejersker samt behandlingen. Derfor foretages i lægehuset spørgeskemaundersøgelse flere gange årligt.

Ved de seneste to undersøgelser i juni 2021 samt oktober 2021 udviste patienterne stor tilfredshed med behandlingen og informationen