SUCCESVURDERING EFTER DRÆNINDLÆG HOS BØRN

10 consecutive patienter der blev behandlet med øredræn i januar 2021 indgår i den pågældende journalaudit.

Kriteriet for success var at drænet forblev i tromhinden ved efterkontrol 14 dage efter operationen med drænindlæg.

Samtlige børn havde dænet på på plads i tromhinden ved besøget 14 dage efter behandlingen