JOURNALAUDIT

For at sikre at speciallægerne indbyrdes følger vedtagne kliniske retsningslinjer, for forskellige patientergrupper, fortages løbende mikro-journalaudit dvs 10 patienter fra hver gruppe. I efteråret 2021 var fokus på svimmelhed, diabetes samt ørebørn med dræn. Bortset fra svar til egen læge var der fuld overensstemmelse. Flere praktiserende læger har frabedt sig journaloplysninger  vedrørende ørebørn. Det er tidligere aftalt med de almen  praktiserende læger at de henvender sig specifik ved ønske om journaloplysningen hvad gælder denne patientkategori. Information vedrørende øjentilstand og diabetes fremsende altid til egen læge selvom der ikke er fremsendt henvisning eller ønske om dette fra lægens side.