INSTRUKTIONERI-001 Dokumentstyring

I-002 Intern audit

I-003 Håndtering af hændelser

I-004 Hjertestop

I-005 MRSA

I-006 Brandinstruks

I-007 Identifikation af patient

I-008 Klinikansvarlig sygeplejerskes praktiske gøremål

I-009 Kontrolforanstaltninger i forbindelse med kirurgiske indgreb

I-010 Forebyggelse mod forveksling ved kirurgiske indgreb

I-011 Rengøring af phacohåndtag

I-012 Rengøring af endoskop

I-013 Rengøring og sterilisering af utensilier

I-014 Pakning af operationskasser og enheder til diverse øjenoperationer

I-015 Håndtering af parakliniske undersøgelser

I-016 Anafylaksi beredskab, udstyr og medicin

I-017 Medicin og opbevaring heraf

I-018 Øjendrypning

I-019 Administration af depomedrol eller andet steroidpræparat

I-020 Visitation og otolaryngologi

I-021 Allergologisk undersøgelse med priktest

I-022 Cancer i øre-næse-halsområdet. Hurtig udredning ved mistanke om cancer

I-023 Krav til udstyr øre-næse-hals

I-024 Service mv af anæstesi apparatur

I-025 Visitation og oftalmologi inklusive akutte samt uklare henvendelser og henvisninger

I-026 Undersøgelse af patienter med kronisk åbentvinklet glaukom (grøn stær)

I-027 Katarakt (grå stær). Inden stillingtagen til operation og henvisning mhp operation

I-028 Diabetes og øjenpatient

I-029 Undersøgelse af patienter der henvender sig eller bliver henvist akut med fokus på nethindeløsning, infektion eller akut glaukom

I-030 Undersøgelse af børn 0-12 år med skelen eller brillekorrigeret nedsat syn eller > 2 linjers forskel i synsstyrke mellem øjnene samt skeleopereret børn. Børnene undersøges med Snellens ækvivalente optotyper

 

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies